kraamzorg puck en co

Kwaliteit

ISO 9001

Kraamzorg Puck & Co is een ISO 9001 gecertificeerd kraambureau. Wij zijn erg trots op dit behaalde certificaat!
De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. 
Het certificaat bewijst en waarborgt de kwaliteit van de door ons geleverde zorg. Een organisatie met een ISO 9001 keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

KCKZ

Wij hebben een gespecialiseerde opleiding gevolgd en staan geregistreerd bij het KCKZ (Kenniscentrum Kraamzorg). Daarnaast worden wij regelmatig bijgeschoold en geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in de kraamzorg. In onze organisatie zijn de communicatielijnen kort, wat de kwaliteit ten goede komt.

Kraamzorg Puck & Co draagt zorg voor continuïteit van de kraamzorg en levert deze kraamzorg conform het LIP en met inachtneming van de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval te verstaan de normen ‘verantwoorde kraamzorg’ en de Basiskwaliteiten Kraamzorg, zoals die door representatieve organisaties in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn vastgesteld.